Služby v oblasti prevence rizik (BOZP)

(prováděné odborně způsobilou osobou v prevenci rizik)

Dokumentace

 • Identifikace a hodnocení rizik (zejména dle § 102 a dalších zákoníku práce)
 • Kategorizace prací ve smyslu § 37 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhodnocení zdrojů rizik pro poskytování OOPP
 • Směrnice pro používání a poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Směrnice určující seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 • Směrnice k zajištění BOZP v organizaci
 • Směrnice pro provozování referentských vozidel
 • Směrnice BOZP – Zásady poskytování první pomoci při úrazech a haváriích
 • Smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb (vzor)
 • Formuláře pro pracovnělékařské prohlídky (vzory)
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro zaměstnance
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • Osnovy a časové rozvrhy ostatních specializovaných školení z oblasti BOZP
 • Zpracování podkladů pro jednotlivé druhy nebo témata školení z oblasti BOZP
 • Provozní řády technických zařízení a provozoven (např. sklady, sklady hořlavých kapalin a plynů, kotelny, truhlárny apod.)
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce na dřevoobráběcích, kovoobráběcích a ostatních strojích, včetně kuchyňských apod.
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce s elektrickým nářadím a elektrickými spotřebiči
 • Bezpečnostní předpis pro práci ve výškách
 • Zpracování technické dokumentace žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování a vystavení protokolu o kontrole žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování protokolu o běžné kontrole ocelových nebo dřevěných konstrukcí
 • Kniha kontrol BOZP – dodání i vedení
 • Kniha úrazů – dodání i vedení
 • Záznam o úrazu
 • Ostatní dokumentace BOZP dle požadavků

Školení

 • Opakovaná i vstupní školení BOZP pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Specializovaná školení na jednotlivé činnosti (práce na obráběcích strojích na kovy a dřevo, práce ve výškách, obsluha zahradnických strojů, motorových řetězových pil apod.)
 • Školení řidičů referentských vozidel (ve smyslu ustanovení zákoníku práce)

Ostatní činnosti

 • Seznámení zaměstnanců s hodnocenými riziky pro zařazování do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců se zařazením do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců s návody k obsluze jednotlivých zařízení a nářadí
 • Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu (dechová zkouška kalibrovaným přístrojem) – jen na základě vyžádání a pověření
 • Provedení roční prověrky BOZP včetně zápisu a návrhu na opatření pro odstranění zjištěných závad
 • Sledování termínů kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Zajištění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Provedení kontrol žebříků, regálů, manipulačních vozíků a dalších pomocných technických prostředků
 • Provedení běžných kontrol ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Zajištění koordinátora BOZP na staveništi
 • Dodání a instalace bezpečnostních a výstražných tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání lékárniček první pomoci pro administrativu, výrobu a školství
 • Kontrola dodržování předpisů o BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Komplexní vedení dokumentace BOZP včetně aktualizace
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti prevence rizik (na základě plné moci)
 • Metodická pomoc při zpracování a odesílání záznamu o úrazu
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prevence rizik (BOZP)
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 3 - Návštěvy dnes: 0 - Celkem : 250260                                    |    home    |    site maps    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Topení - voda Karabáček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa Historie obce Lobeč OSH Mělník M- car Mělník Rezervace nakládky popílku - provoz Elektrárna Mělník I, Horní Počaply